ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About C-Bright
dot
dot
Our Courses
dot
bulletTalk@C-Bright
bulletGeneral English
bulletIELTS
bulletTOEFL
bulletTOEIC
bulletGMAT
bulletCU-TEP
dot
Other Links
dot
bulletตารางเปรียบเทียบคะแนน TOEFL iBT และ IELTS
bulletตรวจผลคะแนนสอบ TOEFL-iBT
bulletตรวจผลคะแนนสอบ IELTS (เฉพาะศูนย์สอบของ British Council)
bulletค้นหาคำศํพท์จาก Oxford Advanced Learner's Dictionary
IELTS

International English Language Testing System

คอร์สเตรียมสอบ ILETS ที่ซีไบรท์ หาดใหญ่

คอร์สเตรียมสอบ IELTSเป็นคอร์สที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IELTS โดยทั่วไปจะมีการทดสอบวัดระดับผู้เรียนก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนำระดับคอร์สที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้

-คอร์ส Intensive Grammar จำนวน 20-30 ชม.

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังขาดพื้นฐานด้านไวยากรณ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเตรียมสอบ  ดังนั้นหากผลการทดสอบวัดระดับแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนยังขาดพื้นฐานในส่วนนี้ สถาบันฯจะแนะนำให้ผู้เรียนลงเรียนในคอร์สนี้ก่อนที่จะเรียนในคอร์ส IELTS Foundation ต่อไป

-คอร์ส IELTS FOUNDATION จำนวน 40-60 ชม.

คอร์สนี้จะเหมาะสำหรับพัฒนาผู้ที่คะแนน IELTSโดยเฉลี่ยประมาณ 3.5-5.0 เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น โดยเน้นการปูพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในการทำข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนจะเน้นการฝึกทักษะ พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

-คอร์ส IELTS จำนวน 40-60 ชม.

คอร์สนี้จะเหมาะสำหรับพัฒนาผู้ที่ทำคะแนน IELTS โดยเฉลี่ยประมาณ 5.0-6.0 เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน โดยแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ การบริหารเวลา

**ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้มีประสบการณ์การสอนคอร์ส IELTS ***

เรามีข้อสอบ Mock IELTS ให้ทดลองสอบฟรี ด้วยค่ะ สามารถลงชื่อได้ที่ด้านล่างของหน้านี้ค่ะ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันเวลาที่สะดวกสอบอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบ IELTS

IELTS  เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียน ทำงาน ในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา

IELTS เป็นข้อสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล  และIDP : IELTS Australia

IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบัน กองตรวจคนเข้าเมือง และ องค์กรของรัฐบาลอีกหลายแห่ง

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบการฟังและการพูดเหมือนกัน  แต่จะสามารถเลือกหมวดการทดสอบในส่วนของการอ่าน และการเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training) หรือแบบวิชาการ (Academic) ได้

รูปแบบการทดสอบ

หมวดการทดสอบเชิงวิชาการ (Acadmeic Module) เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หมวดการสอบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Module) เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์ไปฝึกงาน  ทำงาน หรืออพยพย้ายถิ่นฐาน

โดยทั่วไประยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการทดสอบของแต่ละโมดูลแบ่งตามทักษะดังนี้

Part Reading จำนวน 60 นาที

Part Writing จำนวน 60 นาที

Part Listening จำนวน  30 นาที

Part Speaking จำนวน 15 นาที

รวม 2 ชั่วโมง 45 นาที

 ***หากท่านสนใจทดลองสอบข้อสอบ Mock IELTS (ฟรี) กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างด้านล่างทุกช่องและ กดปุ่มส่งเมลล์ค่ะ  


ชื่อ-สกุล :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมลล์ :  *


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
C-Bright Language School 58 Juti 4 Road Hatyai, Songkhla Thailand 90110 Tel. +66 74 262 292 Fax. +66 74 262 088 Email : info@c-bright.com